Samenwerken

Hulpverleners

Merk je dat de jongere in jouw begeleiding een bredere steun nodig heeft? Dat de uitdagingen complexer zijn en jullie aanbod overstijgen?

Terwijl jullie team de begeleiding verderzet rond jullie specifieke expertise, gaan wij de noden 360° graden in kaart brengen. We zorgen dat naast jullie begeleiding de jongere alle steun krijgt die hij/zij verdient.

Aanmeldingen of graag meer uitleg en een nauwere samenwerking bespreken zodat onze coaches jullie diensten sneller vinden wanneer een jongere hier specifiek nood aan heeft? Contacteer onze regionale projectmanagers.

Onderwijs

Soms spelen er zoveel zaken in het leven van een jongere dat een opleiding volgen niet vanzelfsprekend wordt. Dan kan je als school nog de beste begeleiding bieden, er zullen steeds andere facetten in het leven van de jongere zijn die zijn/haar succes in de opleiding in de weg staan. Er kan nood zijn aan extra begeleiding op die andere uitdagingen of een heel nieuw plan voor de jongere.

Merk je dat een jongere worstelt met uitdagingen naast de opleiding, neem dan zeker even contact met ons op.

Aanmeldingen of graag meer uitleg en een nauwere samenwerking bespreken zodat onze coaches jullie diensten sneller vinden wanneer een jongere hier specifiek nood aan heeft? Contacteer onze regionale projectmanagers.

Bedrijven

Binnen je bedrijf geef je maximale steun en coaching aan jonge collega’s die dit nodig hebben. Toch kan het zijn dat dit niet voldoende is. Dat collega’s worstelen met zoveel uitdagingen dat dit hun functioneren op de werkvloer in de weg staat. Wij coachen jongeren (t/m 30 jaar) in een 360° benadering. We zorgen dat ze de steun krijgen die ze nodig hebben zodat jullie je kunnen focussen op de coaching op de werkvloer.

Sta je open om jongeren die wij coachen op weg naar zelfstandigheid een kans te geven binnen je bedrijf, neem contact op om een samenwerking te bespreken.

Ikdurf.be is een gezamenlijk project van onderstaande partners.
Klik op het logo van de partners om hun aanbod te bekijken:

Met de steun van: